Movies

Hele sa Hiwagang Hapis – Lav Diaz

Transit – Hanna Espia

Halaw – Sheron Dayoc

Confessional – Tarrog

And Pabo man ay Turkey Rin – Randolph Longjas

Last Supper No. 3

Endo

Ekstra

Above the Clouds

Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros

Advertisements